Minggu, 06 Desember 2015

Dimana Dajjal Akan Turun?

Kapan Dajjal Akan Turun Di Muka Bumi?

Kapan sesungguhnya Dajjal akan datang?meski beda tafsir karena tidak adanya tahun yang pasti,namun kepastian lokasinya bisa di telisik dari sabda Nabi Muhammad SAW.

  Dalam sebuah khutbahnya,Nabi Muhammad SAW bersabda,"sesungguhnya tidak ada fitnah (kerusakan) di muka bumi yang paling hebat selain dari pada fitnah yang di bawa oleh Dajjal.Setiap Navi yang di utus oleh Allah SWT ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal.Aku adalah Nabi terakhir sedangkan kamu adalah umat yang terakhir .Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi (angkatan) kamu,seandainya dia datang sedang Aku masih ada di tengah-tengah kamu ,maka aku adalah sebagai pembela bagi setiap mukmin,kalau dia datang sesudah kematianku,maka setiap orang menjaga dirinya,Dan sebenarnya Allah SWT akan menjaga orang-orang mukmin.'' Demikian diriwayatkan Abi Umamah Al-Bahily.
  ''Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak,dan mempengaruhi manusia dengan cepat sekali .Wahai hamba Allah,wahai manusia,tetaplah kamu.Disini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal,yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya.''
  ''Pada mulanya nanti Dajjal akan mengaku sebagai nabi.Ingatlah tidak ada Nabi lagi sesudah Aku,setelah itu nanti dia mengaku sebagai Tuhan.Ingatlah bahwa Tuhan yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati.''
 ''Dajjal itu cacat matanya sedangkan Allah SWT itu tidak cacat,bahkan tidak sama dengan baharu."
''Dan juga di antara kedua mata  Dajjal itu tertulis KAFIR ,yang dapat di baca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf."
  "Diantara fitnah Dajjal itu ia juga membawa surga dan neraka.Neraka itu sebenarnya surganya dan surganya itu neraka,yakni panas.Siapa di antara kamu yang tersiksa dengan nerakanya ,hendaklah ia meminta pertolongan kepada Allah dan hendaklah ia membaca pangkal surah Al-Kahfi,maka nerakanya itu akan sejuk sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim.''
  "Diantara tipu dayanya itu juga ia berkata kepada orang Arab:Seandainya aku sanggup menghidupkan atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu,apakah engkau mengaku aku sebagai Tuhanmu?''orang Arab itu akan berkata:''tentu.''maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya.Rupanya sama dan suaranya pun sama dan sifat-sifatnya pun sama.Ibu bapaknya berkata:''wahai anakku,ikutilah dia,sesungguhnya dialah Tuhanmu,''
   Diantara tipu dayanya adalah ia membunuh seseorang dan membelahnya menjadi dua,setelah itu ia katakan kepada orang ramai;''lihatlah apa yang aku lakukan terhadap hambaku ini,sekarang akan kuhidupkan ia seperti semula .
  kemudian Laknatullah Alaih itu bertanya:''siapa Tuhanmu?''Orang yang dia bunuh itu,kebetulan orang yang beriman,menjawab:''Tuhanku adalah Allah,sedangkan engkau adalah musuh Allah,''
  Orang itu berarti lulus dalam ujian Allah dan ia termasuk orang yang palin tinggi derajatnya di syurga.''
  Kata Rasulullah:''diantara tipu dayanya juga ia menyuruh langit agar menurunkan hujan,tiba-tiba hujanpun turu.Ia suruh supaya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya tiba-tiba tumbuh.Ujian paling berat bagi manusia adalah Dajjal datang keperkampungan orang-orang baik dan mereka tidak mengakuinya sebagai tuhan,seketika ,segala tanam-tanaman dan ternak mereka tidak menghasilkan,''
  ''Dajjal itu datang ketempat orang-orang yang percaya kepadanya dan penduduk kampun itu percaya ia sebagai tuhan.Disebabkan yang demikian hujan turun di tempat mereka dan tanaman-tanaman mereka tumbuh dengan baik.
  "Tidak ada kampung atau daerah dunia ini yang tidak di datangi Dajjal kecuali mekkah dan madinah.Kedua kota tersebut tidak dapat di masuki oleh Dajjal karena di jaga oleh malaikat.Ia hanya berani menginjak pinggiran mekkah dan madinah.Namun demikian ketika Dajjal datang ke pegunungan di luar kota madinah,kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi.Ketika itu orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di madinah.Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal.Inilah yang di katakan hari pembersihan kota madinah.
  Dari Anas bin Malik,katanya Rasulullah SAW bersabda:''Menjelang turunnya Dajjal ada tahun-tahun tipu daya,yaitu Tahun orang-orang pendusta dipercaya dan orang jujur tidk di percaya.''
   Dari Jabir bin Abdullah,katanya Rasulullah SAW bersabda,"Bumi yang paling baik adalah Madinah.Pada waktu datangnya Dajjal nanti madinah di kawal oleh malaikat,Dajjal tidak sanggup memasuki kota Madinah.Pada waktu datangnya Dajjal (diluar madinah) kota Madinah bergetar tiga kali,orang-orang munafik yang ada di Madinah (lelaki atau perempuan) bagaikan cacing kepanasan dan kemudian mereka keluar meninggalkan Madinah,Kaum wanita adalah yang paling banyak lari ketika itu,itulah yang dikatakan hari pembersihan .Madinah membersihkan kotorannya seperti tukang besi membersihkan karat-karat besi.
  "Dajjal muncul pada waktu orang-orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama.Pada jaman Dajjal ada empat puluh hari,yang mana satu hari terasa bagaikan setahun,ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan,ada satu hari yang terasa satu minggu,kemudian hari-hari berikutnya seperti biasa.''
  Ada yang bertanya:''Ya Rasulullah tentang hari yang terasa satu tahun itu apakah boleh kami sholat lima waktu juga?
Rasulullah menjawab:''Ukurlah berapa jarak sholat lima waktu itu."
  Menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata."Akulah Tuhan sekalian alam,dan matahari ini berjalan dengan izinku.Apakah kamu bermaksud menahannya?''katanya sambil di tahannya matahari itu,sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan.
  Setelah menunjukan kehebatannya menahan matahari itu,ia pun berkata:"sekarang apakah kamu ingin supaya matahari ini berjalan ?''Mereka semua menjawab;''Ya,kami ingin.''Maka ia tunjukan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan.
  Menurut Riwayat muslm,Rasulullah SAW bersabda:''Akan keluarlah Dajjal kepada umatku dan ia akan hidup ditengah-tengah mereka selama empat puluh hari,empat puluh bulan atau empat puluh tahun.Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu''
  Dan menurut ceritanya setelah munculnya Dajjal hampir semua penduduk dunia menjadi kafir,orang yang tetap dalam iman hanya  tinggal 12000 lelaki dan 7000 kaum wanita.(dari berbagai sumber)

You May Also Like

Subscribe by Email

Dimana Dajjal Akan Turun?
4/ 5
Oleh